Från Instagram:

Parkering med amningshjärnan bakom ratten.  

Kommentera